Wat doet de bedrijfsarts?

Iedereen is wel eens ziek. Je meldt je ziek op je werk en rust een paar dagen goed uit. Daarna ga je weer aan de slag. Soms duurt een ziekteperiode echter langer. Bijvoorbeeld bij chronische klachten of psychische problemen. In dat geval komt de bedrijfsarts in beeld. Als je langer dan een week ziek bent, geeft je werkgever dit door aan de bedrijfsarts. Na ongeveer twee weken zal de bedrijfsarts contact met je opnemen om een afspraak in te plannen. 

Beoordeling van de ziekmelding

Nadat de ziekmelding bij de bedrijfsarts is binnengekomen wordt deze beoordeeld. De beoordeling is gericht op het functioneren van de werknemer en niet alleen  op de klachten. Er wordt gekeken wat een werknemer nog wel kan. Het kan zijn dat er aanpassingen op de werkvloer gedaan moeten worden zodat hij of zij snel weer kan terugkeren op de werkvloer. Soms zijn er andere maatregelen nodig voor een snel herstel. 

De adviesrol van de bedrijfsarts

De hoofdtaak van de bedrijfsarts is advies uitbrengen aan de werkgever over de arbeidsongeschiktheid. In de meeste gevallen zal dit advies door de werkgever worden opgevolgd. Het is belangrijk om te weten dat de bedrijfsarts onafhankelijk is. Dit betekent dat hij zowel opkomt voor de belangen van de werknemer als voor de belangen van de werkgever.  Een bedrijfsarts is een medisch specialist die een zieke medewerker ook mag doorverwijzen naar een andere specialist als dit bijdraagt aan de re-integratie.

Hoe word je bedrijfsarts?

Wil je bedrijfsarts worden dan heb je een universitaire opleiding als arts nodig. Daarna kies je de specialisatie arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Deze opleiding duurt vier jaar waarbij praktijk en theorie worden gecombineerd. Je hebt hiervoor een opleidingsplek nodig. Dit kan bij een erkende arbodienst die is ingericht als opleidingsplek. In de meeste gevallen wordt de opleiding betaalt door de werkgever. De opleiding als bedrijfsarts kan gevolgd worden bij de volgende twee instellingen:

SGBO (Radboud UMC, Nijmegen)

NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health)

Nadat je deze vierjarige opleiding hebt afgerond kun je aan de slag als bedrijfsarts.

Zo vind je een droombaan als bedrijfsarts

De vraag naar bedrijfsartsen groeit al een aantal jaar. Door de gewijzigde Arbowet hebben bedrijfsartsen een belangrijkere rol gekregen bij het signaleren en voorkomen van beroepsziekten. Hierdoor staan er veel vacatures voor bedrijfsartsen open. Er zijn speciale werving en selectiebureaus die gespecialiseerd zijn in het maken van een match tussen bedrijfsartsen en werkgevers. Bureaus zoals Co2work kennen de branche goed en beschikken over een groot netwerk. Zo vind je snel een baan als bedrijfsarts bij een werkgever die goed bij je past.