Kennismaking met de arbodienst Rotterdam

Er zijn in de praktijk heel wat verschillende zaken waar een arbodienst Rotterdam ondersteuning bij kan verlenen. De kerntaak van de arbodienst bestaat er echter in om niet alleen de werkgevers, maar ook de werknemers te ondersteunen bij het opstellen van het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid. Ziekteverzuim is een belangrijk pijnpunt voor bedrijven waardoor ze op dit vlak graag willen kunnen rekenen op de nodige expertise. Deze expertise kan worden gegarandeerd door de arbodienst Rotterdam omdat ze in totaal de beschikking heeft over niet één, niet twee, niet drie, maar wel vier verschillende experten. Wil jij ook graag alles te weten komen over wat een arbodienst nu precies allemaal voor jou kan betekenen? Dat is zeker mogelijk hier op deze pagina!

Het aanpakken van ziekteverzuim binnen het bedrijf

Ziekteverzuim is een zeer belangrijk gegeven binnen elk bedrijf. Van zodra een onderneming met personeelsleden werkt bestaat de kans dat het bedrijf op een zeker ogenblik met verzuim zal te maken krijgen. Dit brengt niet alleen belangrijke nadelen met zich mee voor het bedrijf in kwestie, daarnaast is het ook nog eens zo dat ook de werknemer er negatief door wordt beïnvloed. Het aanpakken of nog beter voorkomen van ziekteverzuim is beslist één van de meest belangrijke taken waar een arbodienst Rotterdam mee wordt belast.

Net zoals voor nog zoveel andere zaken ook geldt is het ook bij ziekteverzuim voornamelijk belangrijk om ze te voorkomen in plaats van ze te genezen. De arbodienst Rotterdam stelt in de praktijk dan ook werkelijk alles in het werk om dit verzuim te proberen voorkomen. Dit doet ze op verschillende manieren, namelijk:

  1. Toezicht houden op de naleving van de onderdelen die staan opgenomen in het verplichte basiscontract;
  2. Controleren of werknemers de mogelijkheid hebben om een preventief medisch onderzoek uit te laten voeren;

Het preventief medisch onderzoek of het zogenaamde ‘PMO’ wordt in de praktijk steeds afgenomen door middel van een digitale vragenlijst. Het is echter mogelijk dat er bepaalde, aanvullende fysieke onderzoeken dienen te worden uitgevoerd. In dit geval worden deze onderzoeken doorgaans altijd uitgevoerd door een arts van de arbodienst. Voor bepaalde beroepen geldt in de praktijk dat er verplicht medische keuringen dienen plaats te vinden.

Wanneer moet je een beroep doen op een arbodienst Rotterdam?

Er dient rekening mee te worden gehouden dat het in bepaalde situaties verplicht is om een beroep te doen op een arbodienst Rotterdam of een arbodeskundige (daarover later meer). De situaties waarin dit precies het geval is zijn de volgende:

  1. De toetsing en het advies over risico-inventarisatie en evaluatie;
  2. De ziekteverzuimbegeleiding;
  3. Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  4. De aanstellingskeuringen;

Zoals net aangegeven is het zo dat de arbodienst Rotterdam niet wettelijk verplicht is. Als alternatief kan er dan ook voor worden gekozen om een medewerker op te leiden tot gecertificeerd arbodeskundige. In de praktijk is het zo dat deze keuze in het bijzonder wordt gemaakt door wat grotere bedrijven. Voor kleine en middelgrote ondernemingen lijkt deze optie dan ook in principe net wat minder interessant te zijn.